Kadra

PROFESOR HONOROWY:

prof. Jerzy Wyrozumski

PROFESOROWIE AFILIOWANI:

prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
prof. dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk
prof. dr Mirosław Matyja
pro. dr hab. Elżbieta Perzycka

PROFESOROWIE WIZYTUJĄCY:

prof. dr hab. Maria Gańczak
prof. dr hab. inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy
prof. dr hab. Anna Seretny

PROFESOROWIE:

prof. dr Włodzimierz Bronic-Czerechowski
prof. dr Ryszard Chmielowiec
prof. dr Michael Fleming
prof. dr hab. Eugeniusz Kruszewski
prof. dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz
prof. dr Alicja Moskal
prof. dr Stefan Stańczyk
prof. dr hab. Halina Taborska
prof. dr Nina Taylor-Terlecka
Ks. Prałat prof. dr Władysław Wyszowadzki
prof. dr Mirosław Wyszyński

PROFESOROWIE EMERITUS:

prof. Zofia Butrym
prof. dr Bolesław Indyk
prof. dr Tomasz Piesakowski

DOKTORZY:

dr Barbara Czarnecka
dr Grażyna Czubińska
dr Magdalena Górka
dr Małgorzata Dawidek-Gryglicka
dr Aleksandra Jędryszek
dr Magdalena Łużniak-Piecha
dr Teresa Naidoo
dr Wojciech Stec
dr Żaneta Steffek
dr Agnieszka Szajner
dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska
dr Marian Zastawny
dr Katarzyna Zechenter
dr Magdalena Zegarlińska
dr Lesław Zieleźnik

MAGISTRZY:

mgr Agata Błaszczyk
mgr inż. Rafał Drąg
mgr Adriana Górka
mgr Elżbieta Grabska-Moyle
mgr Beata Howe
mgr Marcin Jurczyk
mgr Urszula Kaźmierska
mgr Wojciech Klas
mgr Monika Kmiecik
mgr Leszek Kulaszewicz
mgr Justyna Kulczyk
mgr Sabina Mazoruk
mgr Andrzej Nawój
mgr Edyta Nowosielska
mgr Agata Ogrodnik
mgr Monika Plata
mgr Joanna Rachwał
mgr Mirosław Szcześniak
mgr Urszula Walczak
mgr Magdalena Wróbel-Banach

ADMINISTRACJA:

mgr Urszula Lenik
mgr Danuta Nadaj
mgr Halina Stochnioł
Roman Mazur MBA