Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku




KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <



















PUNO.edu.PL

















> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <








Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie






75th ANNIVERSARY!













UCZELNIE
PARTNERSKIE



- Pracownicy & Współpracownicy -



ZNANI WYKŁADOWCY W NAJNOWSZEJ HISTORII PUNO
























Uniwersytet Łódzki





Uniwersytet Jagielloński





Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego






Akademia Humanistyczna









PROFESOR HONOROWY:

prof. Jerzy Wyrozumski



PROFESOROWIE AFILIOWANI:

prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
prof. dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk
prof. dr Mirosław Matyja



PROFESOROWIE WIZYTUJĄCY:

prof. dr hab. Maria Gańczak
prof. dr hab. Anna Seretny
prof. dr hab. inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy



PROFESOROWIE:

prof. dr Włodzimierz Bronic-Czerechowski
prof. dr Ryszard Chmielowiec
prof. dr Michael Fleming
prof. dr hab. Eugeniusz Kruszewski
prof. dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz
prof. dr Alicja Moskal
prof. dr Stefan Stańczyk
prof. dr hab. Halina Taborska
prof. dr Nina Taylor-Terlecka
Ks. Prałat prof. dr Władysław Wyszowadzki
prof. dr Mirosław Wyszyński



PROFESOROWIE EMERITUS:

prof. dr Zofia Butrym
prof. dr Bolesław Indyk
prof. dr Tomasz Piesakowski


DOKTORZY:

dr Barbara Czarnecka
dr Grażyna Czubińska
dr Małgorzata Dawidek Gryglicka
dr Magdalena Łużniak-Piecha
dr Teresa Naidoo
dr Wojciech Stec
dr Żaneta Steffek
dr Agnieszka Szajner


dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska
dr Katarzyna Zechenter
dr Lesław Zieleźnik
dr Marian Zastawny
dr Magdalena Zegarlińska



MAGISTRZY:

mgr Agata Błaszczyk
mgr Rafael Gallera
mgr Adriana Górka
mgr Magdalena Górka
mgr Wojciech Klas
mgr Elżbieta Grabska-Moyle
mgr Beata Howe
mgr Aleksandra Jędryszek
mgr Marcin Jurczyk
mgr Urszula Kaźmierska
mgr Monika Kmiecik
mgr Leszek Kulaszewicz
mgr Justyna Kulczyk
mgr Sabina Mazoruk
mgr Edyta Nowosielska
mgr Agata Ogrodnik
mgr Monika Plata
mgr Joanna Rachwał
mgr Ewelina Strulak
mgr Mirosław Szcześniak
mgr Urszula Walczak
mgr Elżbieta Wójcik




prof. Krystyna Iglicka
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa


prof. Marek Kornat
Polska Akademia Nauk


prof. Jan Łaszczyk
Akademia Pedagogiki Specjalnej


prof. Stanisław Mocek
Collegium Civitas


prof. Krystyna Skarżyńska
Szkoła Wyższa Psychologii Społ.


prof. Andrzej Skrzypek
Uniwersytet Warszawski


- U P D A T I N G -















_________________________________










Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510








_________________________________