Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!

- Konferencja Kwietniowa PUNO 2014 -
Przewodniczący Konferencji:
Prof. dr hab.
Władysław Miodunka
Uniwersytet Jagielloński

Wiceprzewodnicząca:
Prof. dr hab. Halina Taborska
Rektor PUNO

Sekretarz:
Mgr Halina Stochnioł, PUNO


Członkowie
zespołu programowego:


Dr Katarzyna Zechenter, SSEES, University of London

Dr Joanna Pyłat, PUNO

Mgr Maria Dowgiel, PUNO

Mgr Beata Howe, PUNO

Mgr Wojciech Klas, PUNO

Mgr Danuta Nadaj, PUNO

Mgr Teresa Naidoo, PUNO

Mgr Edyta Nowosielska, PUNO

Mgr Joanna Rachwał, PUNO

Mgr Marcin Jurczyk, PUNO

KONFERENCJA KWIETNIOWA 2014
"Szkolnictwo polskie w Ameryce Północnej,
Ameryce Południowej i w Australii"


LONDYN, 12-13 kwietnia 2014
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, realizując trzyletni projekt badawczy pod nazwą "Szkolnictwo polskie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej od roku 1918”, zapoczątkowany Konferencją Kwietniową w 2012 roku, zaprosił na już ostatnią w tym cyklu konferencję dotyczącą kwestii szkolnictwa polskiego poza granicami Polski - tym razem w: Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Australii.

Konferencja ta, podobnie jak wszystkie Konferencje Kwietniowe PUNO, dedykowana była pamięci ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie - Ryszarda Kaczorowskiego. Pomagał nam w tym Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Udział w konferencji wzięły osoby i instytucje interesujące się historią i teraźniejszością polskiej edukacji poza granicami kraju oraz debatą nad przyszłością szkolnictwa polonijnego. Gościem naszym była m.in. Pani Senator Barbara Borys-Damięcka z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (na zdjęciu z prof. dr hab. Haliną Taborską, Rektor PUNO w Londynie).
-------------------------------- GALERIA ZDJĘĆ -------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------


PROGRAM KONFERENCJI:
Sobota, 12 kwietnia 2014
Sala Malinowa POSK (IIp.)

09.30 - 10.00 Rejestracja

10.00 - 10.10 Otwarcie konferencji - powitanie: Rektor PUNO,
Prof. dr hab. Halina Taborska

10.10 - 10.30 Prof. dr hab. Władysław Miodunka, UJ, Kraków
Szkolnictwo polskie w Ameryce Północnej i w Ameryce Południowej. Podobieństwa i różnice

10.30 - 10.50 O. prof. dr Antoni Herkulan Wróbel, OFM, Argentyna
Szkolnictwo polskie w Argentynie w latach 1900-2014

10.50 - 11.10 O. Olaf Kazimierz Bochnak, OFMBern, Argentyna
Wychowanie religijne dzieci i młodzieży w szkołach polskich w Argentynie

11.10 - 11.30 Ks. Ryszard Taraszka, Polska Misja Katolicka, Anglia
Historia szkolnictwa polskiego w Brazylii i nauczanie religii

11.30 - 11.50 Przerwa na kawę

11.50 - 12.10 Prof. dr hab. Witold Chmielewski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
Szkolnictwo polskie w Santa Rosa w czasie II wojny światowej

12.10 - 12.30 Dr Jolanta Tatara, Polska Szkoła im. Jana Pawła II, USA
Oświata polska poza granicami Rzeczypospolitej - stan i perspektywy nauczania przedmiotów ojczystych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

12.30 - 12.50 Prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, UJ, Kraków
Żeńskie zakony religijne i ich rola w polonijnym systemie szkolnym w Stanach Zjednoczonych Ameryki

12.50 - 13.10 Prof. dr hab. Rafał Stobiecki, Uniwersytet Łódzki, Łódź
Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku jako organizator polskiego życia naukowego na obczyźnie

13.10 - 13.30 Dr Joanna Pyłat, PUNO, Londyn
Filia PUNO w Chicago

13.30 - 14.30 Przerwa na lunch

14.30 - 14.50 Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
Wybrane aspekty polskiego szkolnictwa wyższego w Ameryce Północnej na łamach polskich czasopism uchodźczych

14.50 - 15.10 Dr Wacław Osadnik, University of Alberta, Kanada
Zarys historii polonistyki na tle studiów slawistycznych w Kanadzie

15.10 - 15.40 Prof. Tom Urbaniak, Cape Breton University, Kanada
Linguistic and Cultural revitalization in a Small, Longstanding Polonia Community: Lessons for Advocates and Educators

15.40 - 16.00 Przerwa na kawę

16.00 - 18.00 Dyskusja panelowa


PROGRAM KONFERENCJI
Niedziela, 13 kwietnia 2014
Sala Multimedialna POSK (IVp.)

9.30 - 10.00 Kawa / Herbata

10.00 - 10.20 Mgr Marianna Łacek, The Polish Teachers Association in New South Wales, Australia
Ogólna charakterystyka szkolnictwa polskiego w Australii

10.20 - 10.40 Dr hab. Ewa Lipińska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Zachować polskość w Australii - czy to możliwe?

10.40 - 11.00 Mgr Marianna Łacek, The Polish Teachers Association in New South Wales, Australia
Rola nauczyciela w motywowaniu uczniów do uczenia się języka polskiego

11.00 - 11.20 Mgr Jadwiga Kowalska, Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego, Londyn
Szkolnictwo polskie poza granicami RP w świetle materiałów archiwalnych

11.20 - 11.40 Dyskusja

11.40 - 12.00 Przerwa na kawę

12.00 - 13.30 Debata - referenci i uczestnicy konferencji
Dzisiejszy stan szkolnictwa polskiego w świecie

13.30 Podziękowania i zamknięcie konferencji.

Pobierz: PROGRAM [.pdf]Konferencja Kwietniowa PUNO 2014 odbyła się w dniach: 12 - 13 kwietnia 2013 w budynku POSK w Londynie (Hammersmith).Konferencja Kwietniowa
PUNO 2014
, PROGRAM


SPONSORZY KONFERENCJI:

Ambasada RP w Londynie

Polword - Polish Language
School

Fundacja Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów

M. B. Grabowski Fund

Polonia Aid Foundation Trust

Polski Ośrodek
Społeczno-Kulturalny

Zjednoczenie Polek w
Wielkiej Brytanii

Dziękujemy!


_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________