Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!


REKRUTACJA- Aktualności -KOMUNIKATY

REKRUTACJA NA ROK 2017/2018
[ Studia  Podyplomowe  w  Londynie ]


NOWE STUDIA: PSYCHOLOGIA BIZNESU   w    warunkach   BREXIT


1 => Coaching
------
2 => Akademia Trenerów
------
3 => Interwencja Kryzysowa
------
4 => Psychologia Stosowana
------
5 => Seksuologia Społeczna
------
6 => Mediacje i Negocjacje
------
7 => Nauczanie Języka Polskiego
------
8 => Seminaria Doktoranckie
------
9 => PSYCHODIETETYKA

Zakład Psychologii Stosowanej


Zakład Badań Nad Emigracją


Zakład Dydaktyki Polonijnej


Zakład Współczesnej
           Kultury Brytyjskiej


Zakład
           Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej


Zakład Kultur Mniejszości
           Narodowych


Zakład Technik Komputerowych


Zakład Badawczo-Projektowy Budownictwa


Zakład
          Historii Techniki


Zakład Nauk o Zdrowiu

Rektor PUNO: Prof. dr Tomasz J. Kaźmierski

LONDYN, 28 czerwca 2017
Dzisiaj, 28 czerwca 2017, nowym Rektorem Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie został wybrany prof. dr Tomasz J. Kaźmierski. Gratulujemy! Swoje obowiązki prof. Kaźmierski obejmuje 1 września 2017. Dziękujemy jednocześnie Pani prof. dr hab. Halinie Taborskiej, Rektorowi PUNO w latach 2011-2017, za jej wkład w rozwój naszej Uczelni. Podziękowania także dla prof. dr. Stefana Stańczyka, który również nie będzie kontynuował funkcji kierowniczej na PUNO. Obowiązki Prorektora przejmuje dr Grażyna Czubińska, której składamy gratulacje.


REKRUTACJA: V edycja Nauczania

LONDYN, 23 czerwca 2017SZCZEGÓŁY: Zakład Dydaktyki Polonijnej
POBIERZ: Kwestionariusz osobowy... | Deklaracja wpłat czesnego...
UWAGA: "Akademicki Dzień Europy 2017 w Londynie"

LONDYN, 11 czerwca 2017


Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, 65 lat po dekrecie Prezydenta RP na uchodźstwie - Augusta Zaleskiego, o nadaniu praw akademickich naszej Uczelni, wchodzi w kolejny etap działalności naukowej w Londynie. Za sprawą starań podjętych przez naszą komórkę ds. rozwoju, Unia Europejska przyznała nam statut akademickiej jednostki badawczej na pełnych prawach uniwersyteckich.

Dzięki temu PUNO uczestniczy już w pierwszym międzynarodowym projekcie naukowo-badawczym Unii Europejskiej pod nazwą "TICASS", w realizacji którego współpracujemy z uczelniami z Polski, Czech, Włoch i RPA. I nawet pomimo opuszczania przez Zjednoczone Królestwo struktur Unii Europejskiej, nadany nam statut pozostanie ważny również po Brexicie.

Celebrując ten sukces, PUNO inicjuje nową, polską tradycję w Wielkiej Brytanii: "Akademicki Dzień Europy". Polscy akademicy z tej uczelni chcą by jeden dzień, każdego roku, polska Społeczność w UK spędzała odtąd ze szkoleniami, warsztatami i wykładami, którymi aktualnie żyje nasz świat współczesny.

W tym roku będzie to niedziela, 11 czerwca 2017. Zapraszamy do naszej siedziby na Hammersmith, budynek POSK, 3 piętro od godz. 10.00 do 18.00. Wstęp bezpłatny dla zarejestrowanych osób dorosłych. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Patronat nad naszym wydarzeniem objęło w tym roku: Stowarzyszenie Młodej Polskiej Emigracji, które Uczestnikom eventu funduje poczęstunek i napoje.
Szczegóły: ULOTKA... | REJESTRACJA...
WYNIKI BADANIA: Polacy w Wielkiej Brytanii a Brexit

LONDYN, 8 czerwca 2017

UWAGA: wstępne wyniki badania, które PUNO prowadzi razem z SMPE
ZOBACZ: tutaj..."Psychologia Biznesu w warunkach BREXIT"

LONDYN, 3 maja 2017

BREXIT zbliża się wielkimi krokami. Polskie firmy w UK powinny być na wszystko gotowe. Przygotuj się z nami do zarządzania zmianami w swojej firmie. Kryzys kontrolowany to milowy krok w rozwoju.SZCZEGÓŁY: Zobacz...Nowe studia podyplomowe: PSYCHODIETETYKA

LONDYN, 2 maja 2017

Nowy kierunek studiów podyplomowych PUNO, realizowanych przez nowy Zakład w strukturze Instytutu Nauk Społecznych. Zakład Nauk o Zdrowiu zaprasza na swoją jednoroczną, 160-godzinną "Psychodietetykę". Dyplom w dzisiejszych czasach bardzo użyteczny.SZCZEGÓŁY: Zobacz...TICASS - pierwszy projekt unijny PUNO

LONDYN, 1 maja 2017

Miło nam zakomunikować, że w następstwie niedawnego uznania naszej Uczelni przez Unię Europejską za akademicką instytucję badawczą na pełnych prawach uniwersyteckich, uczestniczymy w realizacji 4-letniego projektu o nazwie Technologie obrazowania w komunikacji, sztuce i naukach społecznych (w skrócie: TICASS).
Jego celem jest opracowanie modelu badań oraz ich poźniejsza analiza na temat możliwości i ograniczeń wykorzystania technologii wizualnych we współczesnej ikonosferze w kontekście różnic kulturowych, politycznych i ekonomicznych.
Oprócz konkretnych celów naukowych, celem tego projektu jest stworzenie długoterminowej współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi w pięciu krajach.
Oprócz nas, wiodacymi beneficjentami projektu są: Stowarzyszenie Nauka i Kultura (Polska), Akademia Sztuki w Szczecinie (Polska), Jan Evangelistan University (Czechy), University of Macerata (Włochy), University of the Witswatersrand (RPA).
Program przewiduje szereg wydarzeń naukowych tj: konferencje, wystawy, warsztaty, publikacje. Zwieńczeniem projektu będzie wydanie 4 wspólnych antologii, a także artykułów naukowych poświęconych istocie projektu. Szczegóły już wkrótce...SZCZEGÓŁY: www.ticass.euKONFERENCJA KWIETNIOWA PUNO 2017:
"Muzyka i muzycy polscy w Wielkiej Brytanii po roku 1945"


LONDYN, 8 kwietnia 2017

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie zorganizował międzynarodową konferencję naukową: "Muzyka i muzycy polscy w Wielkiej Brytanii po roku 1945". Była to nasza siódma konferencja z cyklu "Konferencje Kwietniowe PUNO", poświęcona jak zawsze pamięci Ryszarda Kaczorowskiego - ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Odbyła się 8 kwietnia 2017 w POSK na Hammersmith w Londynie.

Cele VII Konferencji Kwietniowej PUNO 2017:

1. propagowanie osiągnięć polskich kompozytorów i wykonawców muzyki klasycznej, jazzowej oraz ludowej zamieszkałych na Wyspach Brytyjskich w perspektywie historycznej, a także zwrócenie uwagi na bardzo bogatą działalność najmłodszej generacji twórców i wykonawców, którzy urodzili się w Wielkiej Brytanii lub przybyli na Wyspy w ostatnich dekadach;
2. prezentacja wybitnych twórców, orkiestr i zespołów muzycznych;
3. przeprowadzenie spotkania integracyjnego trzech pokoleń twórców a także zapoznanie polskiej społeczności z bogatym dorobkiem polskich muzyków na Wyspach Brytyjskich;

Sponsorzy Konferencji Kwietniowej PUNO 2017:

- The Hanna and Zdzisław Broncel Charitable Trust
- The De Brzezie Lanckoroński Foundation
- Polonia Aid Foundation Trust
- M.B. Grabowski Fund
- Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie

Zespół Programowo - Organizacyjny:

- Przewodniczący Konferencji: Dr Krzysztof Ćwiżewicz, nauczyciel muzyki, Berkhamsted Independent School.
- Wiceprzewodnicząca Konferencji: Anna Maria Stańczyk, pianistka.
- Sekretarz Konferencji: Leszek Kulaszewicz, PUNO

Członkowie Zespołu:

- Prof. dr hab. Halina Taborska, PUNO
- Michał Ćwiżewicz, MA, Royal Academy of Music
- Dr Agnieszka Szajner, PUNO
- Mgr Regina Wasiak-Taylor, PUNO
- Mgr Halina Stochniol, PUNO
- Mgr Danuta Nadaj, PUNO
- Mgr Urszula Lenik, PUNO
PROGRAM: Zobacz...  |  PIERWSZA GALERIA ZDJĘĆ: DropBox...KONFERENCJA LISTOPADOWA PUNO 2016

LONDYN, 26 listopada 2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: "Dobrostan psychologiczny Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii" odbyła się dziś na PUNO w Londynie. Celem Konferencji było przedstawienie oraz analiza stanu badań i wiedzy na temat psychospołecznej kondycji polskich skupisk w Wlk. Brytanii.

Konferencja Listopadowa PUNO 2016 posłużyła dyskusji nad metodami budowania dobrostanu psychologicznego polskiej społeczności w UK. Chcieliśmy przeanalizować tradycyjne metody wsparcia, jak też zastosowania nowoczesnych metod aktywizowania i rozwijania członków diaspory. Naszą intencją była dyskusja o strategii działania, która przyczyni się do polepszenia kondycji psychofizycznej i może spowodować efektywniejszą asymilację polskiej emigracji w środowisku brytyjskim. Tematyka Konferencji nabrała istotnego znaczenia w okolicznościach rozpoczynającego się procesu rozluźniania więzi między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem.
Zobacz m.in. galerię zdjęć: TUTAJ...
Otwarta Pracownia Rysunku

LONDYN, 14 października 2016Dr Małgorzata Dawidek Gryglicka z Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej PUNO - artystka wizualna i teoretyczka sztuki, zaprasza Osoby zainteresowane poszerzeniem i doskonaleniem indywidualnego warsztatu twórczego na dwa kursy rysunku. Kontakt w sprawie rekrutacji: pracowniarysunku@puno.edu.pl

ZOBACZ: Szczegóły...


Nowy rok akademicki na PUNO: 2016 / 2017

LONDYN, 14 października 2016
W piątek, 14 października 2016, odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego 2016 / 2017 na PUNO w Londynie. W Sali Malinowej POSK zgromadzili się jak co roku wszyscy, dla których Polski Uniwersytet Na Obczyźnie łączy, nie tylko w kategoriach naukowych, odległe czasy z teraźniejszością. Pani Rektor - prof. dr hab. Halina Taborska przedstawiła sprawozdanie z minionego roku akademickiego oraz planów na nadchodzący rok. Prof. dr hab. Bogdan Szlachta z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosił wykład inauguracyjny: "Polska w Unii Europejskiej". Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie doktoratu honoris causa PUNO 2016 dla Profesora Johna Żarneckiego, wybitnego astronoma polskiego pochodzenia. Laudację w języku angielskim wygłosił dr Marek Kukula z Royal Observatory Greenwich, po łacinie natomiast ks. prof. dr Władysław Wyszowadzki. Szczególne podziękowania należą się Wokalistom z Alle Choir London za aktywny udział w inauguracji.ZOBACZ ZDJĘCIA: tutaj...Jubileusz 75-lecia PUNO & Nowy rok akademicki 2014/15

LONDYN, 17 października 201417 października 2014 miała miejsce wyjątkowa uroczystość w historii PUNO. Świętowaliśmy 75-lecie powstania Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie oraz inaugurowaliśmy rok akademicki 2014/2015. W Sali Teatralnej POSK zgromadziło się wiele Osób, z Panią Prezydentową Karoliną Kaczorowską i Panem Ambasadorem Witoldem Sobkowem na czele. Gościliśmy niektórych Patronów Honorowych 75-lecia PUNO, w tym m.in. Senatora Andrzeja Persona i Ks. Prałata Stefana Wylężka. Pani Rektor - prof. Halina Taborska otrzymała z rąk Pana Ambasadora Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany jej przez Pana Prezydenta Komorowskiego, a następnie wygłosiła przemówienie 75-lecia: "Historia, teraźniejszość i przyszłość PUNO". Po tym wygłoszony został, przez dr Agnieszkę Kościańską z Uniwersytetu Warszawskiego, ciekawy wykład inauguracyjny, dotyczący pierwszej Kobiety - Rektor PUNO, prof. Cezarii Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz Jędrzejewiczowej. Następujące po nim rozdanie świadectw Absolwentom studiów podyplomowych PUNO, stanowiło preludium wręczenia dwóch doktoratów honoris causa PUNO. Pierwszy dla prof. Andrzeja Żakiego (laudacja: prof. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk). Drugi dla prof. Alicji Moskalowej (laudacja: prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk). Na zakończenie prof. Taborska przedstawiła treść broszury jubileuszowej PUNO, w której mogą Państwo znaleźć m.in. kilkanaście wierszy czworga bardzo ważnych dla PUNO Autorów: prof. Bujnowskiego, prof. Paszkiewicza, Krystyny Bednarczyk i Bolesława Taborskiego. Po uroczystości wystąpił znakomity chór Schola Gregoriana

=> Galeria zdjęć autorstwa Małgorzaty Skibińskiej do obejrzenia: Tutaj...Konferencja Naukowa PAU - PUNO
"EuroEmigranci.PL"

KRAKÓW,  23  września  2013
W poniedziałek, 4 lutego 2013 - Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie ogłosiło wyniki konkursu na realizację zadania publicznego: "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013r." Miło nam zakomunikować o tym, że wspólny wniosek projektowy PAU-PUNO znalazł znaczące uznanie w oczach Komisji konkursowej. W siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie - we wrześniu 2013, konferencja naukowa: "Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych - EuroEmigranci.PL", stała się faktem.

Zobacz: www.euroemigranci.pl


POWIĘKSZ


Tworzymy projekt UE "TICASS"


Twentieth Century Polish History SEMINAR
Poradnik...
Rodzice Dzieci Dwujęzycznych!

The 75th Anniversary of PUNO

_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510

_________________________________