Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!
REKRUTACJA...REKRUTACJA- Aktualności -KOMUNIKATY

REKRUTACJA NA ROK 2016/2017
[ Studia  Podyplomowe  w  Londynie ]

1 => Coaching
------
2 => Akademia Trenerów
------
3 => Interwencja Kryzysowa
------
4 => Psychologia Stosowana
------
5 => Seksuologia Społeczna
------
6 => Mediacje i Negocjacje
------
7 => Nauczanie Języka Polskiego
------
8 => Seminaria Doktoranckie

Zakład Psychologii Stosowanej


Zakład Badań Nad Emigracją


Zakład Dydaktyki Polonijnej


Zakład Współczesnej
           Kultury Brytyjskiej


Zakład
           Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej


Zakład Kultur Mniejszości Narodowych


Zakład Technik Komputerowych


Zakład Badawczo-Projektowy Budownictwa


Zakład
          Historii Techniki

Rekrutacja 2016 / 2017: NOWE STUDIA
PODYPLOMOWE PUNO W LONDYNIE


LONDYN, 1 września 2016
Zakład Psychologii Stosowanej zaprasza na nowe studia podyplomowe na PUNO w Londynie. Oprócz naszej dotychczasowej oferty edukacyjnej, uruchamiamy jednoroczną "Interwencję Kryzysową" oraz "Akademię Trenerów". Absolwenci naszych kierunków otrzymują dyplomy ukończenia pełnowymiarowych studiów podyplomowych, wraz z dokładnym wykazem zaliczonych przedmiotów. Stanowi to w CV cenne uzupełnienie potwierdzające aktywne dbanie o rozwój kariery zawodowej.

SZCZEGÓŁY: Oferta...Logopeda na PUNO:
"Podstawy logopedii dla nielogopedów"


LONDYN, 17 sierpnia 2016
Zakład Dydaktyki Polonijnej PUNO zaprasza na nowy kurs "Podstawy logopedii dla nielogopedów" oraz konsultacje logopedyczne na Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie w Londynie.SZCZEGÓŁY: Kurs... | Konsultacje...KONFERENCJA LISTOPADOWA PUNO 2016

LONDYN, 16 sierpnia 2016

W imieniu Komitetu Programowo-Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: "Dobrostan psychologiczny Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii". Celem Konferencji jest przedstawienie oraz analiza stanu badań i wiedzy na temat psychospołecznej kondycji polskich skupisk w Wlk. Brytanii oraz na temat jej moderatorów.

Konferencja ma służyć dyskusji nad metodami budowania dobrostanu psychologicznego polskiej społeczności w UK. Chcielibyśmy przeanalizować tradycyjne metody wsparcia, jak też zastosowania nowoczesnych metod aktywizowania i rozwijania członków diaspory. Naszą intencją jest dyskusja o strategii działania, która przyczyni się do polepszenia kondycji psychofizycznej i może spowodować efektywniejszą asymilację polskiej emigracji w środowisku brytyjskim. Tematyka Konferencji nabiera zwłaszcza istotnego znaczenia w okolicznościach rozpoczynającego się procesu rozluźniania więzi między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem.
Zobacz więcej: TUTAJ...
KONFERENCJA KWIETNIOWA 2016

LONDYN, 9 kwietnia 2016Szósta Konferencja Kwietniowa PUNO, dedykowana jak co roku pamięci ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie - Ryszarda Kaczorowskiego, odbyła się w Londynie, w sobotę - 9 kwietnia 2016. Jej tytuł to: "Wkład polskich artystów i pisarzy w kulturę brytyjską po 1945 r.".

Celem konferencji było zaprezentowanie - poprzez wybrane przykłady - bogactwa treściwego i różnorodności form artystycznych, charakte-ryzujących wkład Polaków w kulturę brytyjską. W czterech sesjach prezentowane były wybrane sylwetki pisarzy i artystów z różnych dziedzin sztuki oraz instytucje, jakie działały lub działają współcześnie. Konferencja otworzy cykl spotkań poświęconych innym dziedzinom sztuki i kultury materialnej - takich jak muzyka i architektura - z akcentem położonym na polską tradycję kulturową i wątki stanowiące o naszym wkładzie w wielokulturowość Wielkiej Brytanii.

Sponsorzy:

- Polonia Aid Foundation Trust
- The Hanna and Zdzisław Broncel Charitable Trust

Zespół programowo-organizacyjny VI Konferencji Kwietniowej:

- Prof. dr hab. Halina Taborska, przewodnicząca, PUNO
- Prof. dr hab. Ewa Lewandowska Tarasiuk, wiceprzewodnicząca, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej PUNO
- Dr Magdalena Zegarlińska, Sekretarz Konferencji, Zakład Współczesnej Kultury Brytyjskiej PUNO
- Dr Małgorzata Dawidek Gryglicka, Slade School of Fine Art
University College London, Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej PUNO
- Mgr Żaneta Steffek, Zakład Badań nad Emigracją PUNO
- Mgr Wojciech Klas, Zakład Badań nad Emigracją PUNO
- Mgr Halina Stochnioł, Administracja PUNO
- Mgr Danuta Nadaj, Administracja PUNO
- Mgr Ula Lenik, Kwestura PUNO

ZOBACZ: Galeria zdjęć... | Program...
STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI: "Nauczanie języka  i  kultury polskiej poza Polską"

LONDYN, 2 lutego 2016
UWAGA: Rozpoczynamy rekrutację na czwartą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych pod nazwą "Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską", w roku akademickim 2015/16 prowadzonych przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) w Londynie we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim i Polską Macierzą Szkolną w Wlk. Brytanii.

Studia skierowane są do wszystkich uczących lub chcących uczyć języka polskiego i polskiej kultury. Wymagany jest co najmniej stopień licencjata w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych. Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania się emailowo na adres: nauczanie@puno.edu.pl lub do sekretariatu PUNO (238-246 King Street, London W6 9RF) w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 14.00-19.00. Studia rozpoczną się w lutym 2016 r.ZOBACZ SZCZEGÓŁY: Nauczanie Polskiego...Otwarta Pracownia Rysunku

LONDYN, 1 lutego 2016Dr Małgorzata Dawidek Gryglicka z Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej PUNO - artystka wizualna i teoretyczka sztuki, zaprasza Osoby zainteresowane poszerzeniem i doskonaleniem indywidualnego warsztatu twórczego na dwa kursy rysunku. Kontakt w sprawie rekrutacji: pracowniarysunku@puno.edu.pl

ZOBACZ: Szczegóły...


NOWY ROK AKADEMICKI NA PUNO: 2015 / 2016

LONDYN, 16 października 201516 października 2015 odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2015/16 na Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie. W Sali Malinowej POSK zgromadziło się wielu szacownych Gości, w tym m.in. Pan Ambasador - Witold Sobków, a także niedawno przybyła do Londynu Konsul Generalna - Ilona Węgłowska-Hajnus.
Początek naszej uroczystości miał w tym roku bardzo wyjątkowy, artystyczny wymiar: dr Agnieszka Szajner, z akompaniamentem tylko saksofonu mgr Leszka Kulaszewicza, zaśpiewała Gaudeamus igitur.Po minucie ciszy upamiętniającej zmarłego w tym roku byłego Rektora PUNO - prof. dr. Wojciecha Falkowskiego, prof. dr Stefan Stańczyk odczytał list gratulacyjny skierowany do PUNO przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Po nim, Ambasador odczytał list gratulacyjny od Premier Ewy Kopacz.
Następnie nasza Pani Rektor - prof. dr hab. Halina Taborska przedstawiła sprawozdanie: Rok miniony, rok nowy, a prof. dr hab. Ewa Lewandowska-Tarasiuk wygłosiła wykład inauguracyjny: Wojciech Falkowski - lekarz, humanista, Rektor PUNO [PRZECZYTAJ...].
Zwieńczeniem dnia było wręczenie doktoratu honoris causa PUNO oraz nagrody Wybitny Polak w UK 2015 dla prof. Zbigniewa Pełczyńskiego, od wielu lat zaprzyjaźnionego nie tylko z Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie, ale też m.in. z Polish City Club.

ZOBACZ: Galeria zdjęć z uroczystości...

Jubileusz 75-lecia PUNO & Nowy rok akademicki 2014/15

LONDYN, 17 października 201417 października 2014 miała miejsce wyjątkowa uroczystość w historii PUNO. Świętowaliśmy 75-lecie powstania Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie oraz inaugurowaliśmy rok akademicki 2014/2015. W Sali Teatralnej POSK zgromadziło się wiele Osób, z Panią Prezydentową Karoliną Kaczorowską i Panem Ambasadorem Witoldem Sobkowem na czele. Gościliśmy niektórych Patronów Honorowych 75-lecia PUNO, w tym m.in. Senatora Andrzeja Persona i Ks. Prałata Stefana Wylężka. Pani Rektor - prof. Halina Taborska otrzymała z rąk Pana Ambasadora Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany jej przez Pana Prezydenta Komorowskiego, a następnie wygłosiła przemówienie 75-lecia: "Historia, teraźniejszość i przyszłość PUNO". Po tym wygłoszony został, przez dr Agnieszkę Kościańską z Uniwersytetu Warszawskiego, ciekawy wykład inauguracyjny, dotyczący pierwszej Kobiety - Rektor PUNO, prof. Cezarii Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz Jędrzejewiczowej. Następujące po nim rozdanie świadectw Absolwentom studiów podyplomowych PUNO, stanowiło preludium wręczenia dwóch doktoratów honoris causa PUNO. Pierwszy dla prof. Andrzeja Żakiego (laudacja: prof. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk). Drugi dla prof. Alicji Moskalowej (laudacja: prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk). Na zakończenie prof. Taborska przedstawiła treść broszury jubileuszowej PUNO, w której mogą Państwo znaleźć m.in. kilkanaście wierszy czworga bardzo ważnych dla PUNO Autorów: prof. Bujnowskiego, prof. Paszkiewicza, Krystyny Bednarczyk i Bolesława Taborskiego. Po uroczystości wystąpił znakomity chór Schola Gregoriana

=> Galeria zdjęć autorstwa Małgorzaty Skibińskiej do obejrzenia: Tutaj...Konferencja Naukowa PAU - PUNO
"EuroEmigranci.PL"

KRAKÓW,  23  września  2013
W poniedziałek, 4 lutego 2013 - Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie ogłosiło wyniki konkursu na realizację zadania publicznego: "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013r." Miło nam zakomunikować o tym, że wspólny wniosek projektowy PAU-PUNO znalazł znaczące uznanie w oczach Komisji konkursowej. W siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie - we wrześniu 2013, konferencja naukowa: "Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych - EuroEmigranci.PL", stała się faktem.

Zobacz: www.euroemigranci.pl


UWAGA:

W A K A T PROREKTORA NA  PUNO


Zobacz: tutaj...

ZEMSTA
Scena Polska ZAPRASZA


Poradnik...
Rodzice Dzieci Dwujęzycznych!The 75th Anniversary of PUNO

_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510

_________________________________