Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!


REKRUTACJA- Aktualności -KOMUNIKATY

REKRUTACJA NA ROK 2017/2018
[ Studia  Podyplomowe  w  Londynie ]


NOWE STUDIA: PSYCHOLOGIA BIZNESU   w    warunkach   BREXIT


1 => Coaching
------
2 => Akademia Trenerów
------
3 => Interwencja Kryzysowa
------
4 => Psychologia Stosowana
------
5 => Seksuologia Społeczna
------
6 => Mediacje i Negocjacje
------
7 => Nauczanie Języka Polskiego
------
8 => Seminaria Doktoranckie

Zakład Psychologii Stosowanej


Zakład Badań Nad Emigracją


Zakład Dydaktyki Polonijnej


Zakład Współczesnej
           Kultury Brytyjskiej


Zakład
           Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej


Zakład Kultur Mniejszości
           Narodowych


Zakład Technik Komputerowych


Zakład Badawczo-Projektowy Budownictwa


Zakład
          Historii Techniki


Zakład Nauk o
          Zdrowiu

UWAGA: I edycja podyplomowych studiów
"Psychologia Biznesu w warunkach BREXIT"


LONDYN, 7 lutego 2017

BREXIT zbliża się wielkimi krokami. Polskie firmy w UK powinny być na wszystko gotowe. Przygotuj się z nami do zarządzania zmianami w swojej firmie. Kryzys kontrolowany to milowy krok w rozwoju.SZCZEGÓŁY: Zobacz...WARSZTATY  Zakładu  Dydaktyki  Polonijnej  PUNO:
Elementy metody dobrego startu prof. Marty Bogdanowicz


LONDYN, 6 lutego 2017

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie ogłasza nabór na warsztaty "Elementy Metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz".Szczegóły: ULOTKA...II Edycja Kursu:
"Podstawy logopedii dla nielogopedów"


LONDYN, 25 stycznia 2017
UWAGA: Do dnia 22 lutego 2017 trwają zapisy na II edycję kursu "Podstawy logopedii dla nielogopedów". Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: logopeda@puno.edu.plSZCZEGÓŁY: Ulotka...KONFERENCJA LISTOPADOWA PUNO 2016

LONDYN, 26 listopada 2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: "Dobrostan psychologiczny Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii" odbyła się dziś na PUNO w Londynie. Celem Konferencji było przedstawienie oraz analiza stanu badań i wiedzy na temat psychospołecznej kondycji polskich skupisk w Wlk. Brytanii.

Konferencja Listopadowa PUNO 2016 posłużyła dyskusji nad metodami budowania dobrostanu psychologicznego polskiej społeczności w UK. Chcieliśmy przeanalizować tradycyjne metody wsparcia, jak też zastosowania nowoczesnych metod aktywizowania i rozwijania członków diaspory. Naszą intencją była dyskusja o strategii działania, która przyczyni się do polepszenia kondycji psychofizycznej i może spowodować efektywniejszą asymilację polskiej emigracji w środowisku brytyjskim. Tematyka Konferencji nabrała istotnego znaczenia w okolicznościach rozpoczynającego się procesu rozluźniania więzi między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem.
Zobacz m.in. galerię zdjęć: TUTAJ...
PRZEDŁUŻONA PROMOCJA: 30 listopada 2016
LONDYN, 31 października 2016


POWIĘKSZ
OTWÓRZ i DRUKUJ: Formularz zamówienia książek PUNO PRESS
Otwarta Pracownia Rysunku

LONDYN, 14 października 2016Dr Małgorzata Dawidek Gryglicka z Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej PUNO - artystka wizualna i teoretyczka sztuki, zaprasza Osoby zainteresowane poszerzeniem i doskonaleniem indywidualnego warsztatu twórczego na dwa kursy rysunku. Kontakt w sprawie rekrutacji: pracowniarysunku@puno.edu.pl

ZOBACZ: Szczegóły...


Nowy rok akademicki na PUNO: 2016 / 2017

LONDYN, 14 października 2016
W piątek, 14 października 2016, odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego 2016 / 2017 na PUNO w Londynie. W Sali Malinowej POSK zgromadzili się jak co roku wszyscy, dla których Polski Uniwersytet Na Obczyźnie łączy, nie tylko w kategoriach naukowych, odległe czasy z teraźniejszością. Pani Rektor - prof. dr hab. Halina Taborska przedstawiła sprawozdanie z minionego roku akademickiego oraz planów na nadchodzący rok. Prof. dr hab. Bogdan Szlachta z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosił wykład inauguracyjny: "Polska w Unii Europejskiej". Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie doktoratu honoris causa PUNO 2016 dla Profesora Johna Żarneckiego, wybitnego astronoma polskiego pochodzenia. Laudację w języku angielskim wygłosił dr Marek Kukula z Royal Observatory Greenwich, po łacinie natomiast ks. prof. dr Władysław Wyszowadzki. Szczególne podziękowania należą się Wokalistom z Alle Choir London za aktywny udział w inauguracji.ZOBACZ ZDJĘCIA: tutaj...Rekrutacja 2016 / 2017: NOWE STUDIA
PODYPLOMOWE PUNO W LONDYNIE


LONDYN, 1 września 2016
Zakład Psychologii Stosowanej zaprasza na nowe studia podyplomowe na PUNO w Londynie. Oprócz naszej dotychczasowej oferty edukacyjnej, uruchamiamy jednoroczną "Interwencję Kryzysową" oraz "Akademię Trenerów". Absolwenci naszych kierunków otrzymują dyplomy ukończenia pełnowymiarowych studiów podyplomowych, wraz z dokładnym wykazem zaliczonych przedmiotów. Stanowi to w CV cenne uzupełnienie potwierdzające aktywne dbanie o rozwój kariery zawodowej.

SZCZEGÓŁY: Oferta...KONFERENCJA KWIETNIOWA 2016

LONDYN, 9 kwietnia 2016Szósta Konferencja Kwietniowa PUNO, dedykowana jak co roku pamięci ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie - Ryszarda Kaczorowskiego, odbyła się w Londynie, w sobotę - 9 kwietnia 2016. Jej tytuł to: "Wkład polskich artystów i pisarzy w kulturę brytyjską po 1945 r.".

Celem konferencji było zaprezentowanie - poprzez wybrane przykłady - bogactwa treściwego i różnorodności form artystycznych, charakte-ryzujących wkład Polaków w kulturę brytyjską. W czterech sesjach prezentowane były wybrane sylwetki pisarzy i artystów z różnych dziedzin sztuki oraz instytucje, jakie działały lub działają współcześnie. Konferencja otworzy cykl spotkań poświęconych innym dziedzinom sztuki i kultury materialnej - takich jak muzyka i architektura - z akcentem położonym na polską tradycję kulturową i wątki stanowiące o naszym wkładzie w wielokulturowość Wielkiej Brytanii.

Sponsorzy:

- Polonia Aid Foundation Trust
- The Hanna and Zdzisław Broncel Charitable Trust

Zespół programowo-organizacyjny VI Konferencji Kwietniowej:

- Prof. dr hab. Halina Taborska, przewodnicząca, PUNO
- Prof. dr hab. Ewa Lewandowska Tarasiuk, wiceprzewodnicząca, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej PUNO
- Dr Magdalena Zegarlińska, Sekretarz Konferencji, Zakład Współczesnej Kultury Brytyjskiej PUNO
- Dr Małgorzata Dawidek Gryglicka, Slade School of Fine Art
University College London, Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej PUNO
- Mgr Żaneta Steffek, Zakład Badań nad Emigracją PUNO
- Mgr Wojciech Klas, Zakład Badań nad Emigracją PUNO
- Mgr Halina Stochnioł, Administracja PUNO
- Mgr Danuta Nadaj, Administracja PUNO
- Mgr Ula Lenik, Kwestura PUNO

ZOBACZ: Galeria zdjęć... | Program...
Jubileusz 75-lecia PUNO & Nowy rok akademicki 2014/15

LONDYN, 17 października 201417 października 2014 miała miejsce wyjątkowa uroczystość w historii PUNO. Świętowaliśmy 75-lecie powstania Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie oraz inaugurowaliśmy rok akademicki 2014/2015. W Sali Teatralnej POSK zgromadziło się wiele Osób, z Panią Prezydentową Karoliną Kaczorowską i Panem Ambasadorem Witoldem Sobkowem na czele. Gościliśmy niektórych Patronów Honorowych 75-lecia PUNO, w tym m.in. Senatora Andrzeja Persona i Ks. Prałata Stefana Wylężka. Pani Rektor - prof. Halina Taborska otrzymała z rąk Pana Ambasadora Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany jej przez Pana Prezydenta Komorowskiego, a następnie wygłosiła przemówienie 75-lecia: "Historia, teraźniejszość i przyszłość PUNO". Po tym wygłoszony został, przez dr Agnieszkę Kościańską z Uniwersytetu Warszawskiego, ciekawy wykład inauguracyjny, dotyczący pierwszej Kobiety - Rektor PUNO, prof. Cezarii Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz Jędrzejewiczowej. Następujące po nim rozdanie świadectw Absolwentom studiów podyplomowych PUNO, stanowiło preludium wręczenia dwóch doktoratów honoris causa PUNO. Pierwszy dla prof. Andrzeja Żakiego (laudacja: prof. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk). Drugi dla prof. Alicji Moskalowej (laudacja: prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk). Na zakończenie prof. Taborska przedstawiła treść broszury jubileuszowej PUNO, w której mogą Państwo znaleźć m.in. kilkanaście wierszy czworga bardzo ważnych dla PUNO Autorów: prof. Bujnowskiego, prof. Paszkiewicza, Krystyny Bednarczyk i Bolesława Taborskiego. Po uroczystości wystąpił znakomity chór Schola Gregoriana

=> Galeria zdjęć autorstwa Małgorzaty Skibińskiej do obejrzenia: Tutaj...Konferencja Naukowa PAU - PUNO
"EuroEmigranci.PL"

KRAKÓW,  23  września  2013
W poniedziałek, 4 lutego 2013 - Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie ogłosiło wyniki konkursu na realizację zadania publicznego: "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013r." Miło nam zakomunikować o tym, że wspólny wniosek projektowy PAU-PUNO znalazł znaczące uznanie w oczach Komisji konkursowej. W siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie - we wrześniu 2013, konferencja naukowa: "Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych - EuroEmigranci.PL", stała się faktem.

Zobacz: www.euroemigranci.pl


SCENA POLSKA ZAPRASZA:BILETY: ScenaPolska.UK


Twentieth Century Polish History SEMINAR
Poradnik...
Rodzice Dzieci Dwujęzycznych!The 75th Anniversary of PUNO

_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510

_________________________________